ISPIS

Novi brodovi


Osnovni podaci

ID
zastava:
marka:
model:
godina:
lokacija:
cijena:
porez: plaæen
dužina:
širina:
draft:
težina: 0
gorivo:
voda:
trup:
 

motor

model:
motori: 0
snaga:
sati: 0
putna brzina:
najveæa brzina:
 

Navigacijska oprema

 

Tehnièka oprema

 

Dodatna oprema