ISPIS

BAVARIA 38 SPORT


Osnovni podaci

ID
zastava: Czech Republic
marka: Bavaria
model: 38 Sport
godina: 2006
lokacija: Marina Dalmacija
cijena: 105.000 Euro.
porez: plaæen
dužina: 11,76
širina: 3,81
draft: 1,04 m.
težina: 7.999 kg.
gorivo: 999 lit.
voda: 249 lit.
trup: Fiberglass
 

motor

model: Volvo Penta
motori: IPS 400
snaga: 2 x 298 HP
sati: 476
putna brzina:
najveæa brzina:
 

Navigacijska oprema

 

Tehnièka oprema

 

Dodatna oprema