ISPIS

AZIMUT 75


Osnovni podaci

ID
zastava: IT
marka: AZIMUT
model: 75 Flybridge
godina: 2005
lokacija: Marina Dalmacija
cijena: 949.000 Euro.
porez: plaæen
dužina: 23 m.
širina: 5,60 m.
draft: 1,79 m.
težina: 55.000 Kg.
gorivo: 6.000 lit.
voda: 1.500 lit.
trup: GRP
 

motor

model: MAN
motori: D2842 LE 404
snaga: 2 x 1.360 HP
sati: 1.100 h.
putna brzina: 22 Kn.
najveæa brzina: 30 Kn.
 

Navigacijska oprema

 

Tehnièka oprema

 

Dodatna oprema